सामाजिक उत्तरदायित्व

लुभूू क्षेत्रको क्वये्ढोकामा वृक्षरोपण

लुभूू क्षेत्रको क्वये्ढोकामा वृक्षरोपण

सहयोगी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ललितपुर उप-महानगरपालिकाको संयुक्त प्रयासमा क्वये्ढोका, लुभूू क्षेत्र वरपर वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको छ

प्रतिक्रिया फारम