दरहरू

बचत निक्षेप

२०७९-०९-०१ देखि लागू
क्रम संख्या उत्पादन ब्याजदर न्यूनतम रकम
सामान्य बचत ८.५% वार्षिक रु. ५,००
सामान्य बचत ८.५% त्रैमासिक रु. ५,००

चल्ती खाता

क्रम संख्या उत्पादन ब्याजदर न्यूनतम रकम
बालबालिकाको बचत ८.५% प्रति वर्ष रु. ५,००

फिक्स्ड डिपोजिट

क्रम संख्या उत्पादन ब्याजदर
चल्ती खाता

कर्जा

क्रम संख्या उत्पादन ब्याजदर
भाडा खरिद ऋण 6.00% त्रैमासिक
साना व्यवसाय ऋण 5.75% प्रति वर्ष
प्रतिक्रिया फारम