कृषि ऋण

जानकारी

एकीकृत कृषि (पोल्ट्री, बांगुर, माछापालन), पशुपालन (गाईपालन, बाख्रापालन), कृषि वन, तरकारी खेती, फलफूल खेती, नगद बाली, कृषि भनेको खाद्य बालीको लागि उपलब्ध गराइने खाद्यान्न हो, कृषि उपकरण खरिद, च्याउ खेती, कफी खेती, चिया खेती, नर्सरी आदि।

प्रतिक्रिया फारम